hinh-anh-che-do-dinh-duong-cho-nguoi-bi-roi-loan-ngon-ngu-3

THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ THÁNG 1/2022

THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ THÁNG 1/2022 PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM THẮNG THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 1+3/1/2022 NĂM HỌC 2021-2022 Thứ (Ngày) Bữa  chính sang (10h 30p) Bữa phụ
91ae9c2650e49bbac2f5

KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NAM TRỰC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG                         Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 59/ KH- TrMN                            Nam Thắng, ngày 24 tháng 10 năm 2021 …
hinh-anh-che-do-dinh-duong-cho-nguoi-bi-roi-loan-ngon-ngu-3

THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ THÁNG 12/2021

PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM THẮNG THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 1+3+5/12/2021 NĂM HỌC 2021-2022 Thứ Bữa  chính sang (10h 30p) Bữa phụ Bữa chiều nhà trẻ (15h 30p) Mẫu giáo (15h)
hinh-anh-che-do-dinh-duong-cho-nguoi-bi-roi-loan-ngon-ngu-3

THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ THÁNG 11/2021

THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ THÁNG 11/2021 PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM THẮNG THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ TUẦN 1+3/11/2021 NĂM HỌC 2021-2022     Thứ   Bữa  chính sáng     (10h…

báo cáo công khai đầu năm 2021-2022

Biểu mẫu 01  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NAM TRỰC                                             TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non  Năm học 2021 –…