Ra quân tổng vệ sinh môi trường “Ngày chủ nhật xanh” (ngày 26/5/2019)

Tháng Năm 27, 2019 11:34 sáng

Sau đây là một số hình ảnh của giáo viên trường mầm non Nam Thắng lao động động tổng vệ sinh môi trường:

IMG_2280[1]IMG_2309[1]