LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Tư 27, 2018 3:30 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23 – 28/4/2018

Ngày

Sáng

 

Chiều

Thứ 2

23/04

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 3

24/04

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thứ 4

25/04

– Kiểm tra chuyên đề 2 GV

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

26/04

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 6

27/04

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Làm đồ dùng đồ chơi

Thứ 7

28/04

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Tập huấn nâng cấp phần mềm quản lý công sản (Kế toán)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                Lâm Thị Thục