LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 10/2018

Tháng Mười 10, 2018 8:12 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 8 – 13/10/2018

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

8/10

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu – Kiểm tra  PCGD (Tại PGD)

Thứ 3

9/10

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

 – Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định (Đ/c Thục, Ngát, Lan)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  – Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định (Đ/c Thục, Ngát, Lan)

Thứ 4

 10/10

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  – Duyệt hồ sơ học sinh diện chính sách (GV kiêm kế toán)

Thứ 5

11/10

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 6

12/10

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 7

13/10

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 8 tháng 10 năm 2018

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục