LỊCH CÔNG TÁC TUẦN IV THÁNG 9/2018

Tháng Chín 25, 2018 9:59 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/9 – 30/9/2018

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

24/09

-NGHỈ TẾT TRUNG THU

– Làm thống kê

– NGHỈ TẾT TRUNG THU

Thứ 3

25/9

-Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Nhập phần mềm phổ cập

-Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Nhập phần mềm phổ cập

Thứ 4

26/9

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Nhập phần mềm phổ cập

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 – Nhập phần mềm phổ cập

Thứ 5

27/9

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 6

28/9

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 7

29/9

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Chủ nhật

30/9

 – Đại hội công nhân viên chức  – NGHỈ

 

                                                           Nam Thắng, ngày 24 tháng 9 năm 2018

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục