Lịch công tác tuần từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019

Tháng Năm 5, 2019 8:41 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/5 – 11/5/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/5

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

Thứ 3

07/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu             

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 4

08/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

09/5

– Tập huấn chuyên môn về đánh giá trẻ Mầm non cuối năm học và hướng dẫn thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trường học tại Phòng GD&ĐT (Đ/c Thục)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 6

10/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

Thứ 7

11/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 05 tháng 5 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục