LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/02 – 20/02/2021

Tháng Hai 17, 2021 12:00 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày  15/02 – 20/02/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

15/02

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.

 

Thứ 3

16/02

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.

Thứ 4

17/02

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

18/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 6

19/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu   

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 7

20/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

                                                           Nam Thắng, ngày 15 tháng 02 năm 2021

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                         Lâm Thị Thục