Ra quân làm vệ sinh môi trường

Tháng Năm 7, 2018 8:59 chiều

         Căn cứ công văn số 60/PGDĐT ngày 16/3/2018 của Phòng GD&ĐT. Để đảm bảo cảnh quan môi trường trong và ngoài nhà trường ngày 1/4/2018 nhà trường tổ chức tổng vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh nhà trường tổng vệ sinh môi trường.

IMG_6446

IMG_6441

IMG_6439

IMG_6464