Ra quân tổng vệ sinh môi trường. Tháng 10/2018

Tháng Mười 8, 2018 8:49 chiều

IMG_0432IMG_0461IMG_0433