DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

Tháng Hai 5, 2024 2:54 chiều

UBND HUYỆN NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG

 

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

06/2/2024

( 27 tháng chạp )

Bùi Thị Ngát

Phó hiệu trưởng

0388427281

2

07/2/2024

( 28 tháng chạp )

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

0835969693

3

08/2/2024

( 28 tháng chạp )

Bùi Thị Ngát

Phó hiệu trưởng

0388427281

4

09/2/2024

( 29 tháng chạp )

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

0835969693

5

10/2/2024

( Mùng 1 tết )

Bùi Thị Ngát

Phó hiệu trưởng

0388427281

6

12/2/2024

( Mùng 3 tết )

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

0835969693

7

13/2/2024

( Mùng 4 tết )

Bùi Thị Ngát

Phó hiệu trưởng

0388427281

8

14/2/2024

( Mùng 5 tết )

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

0835969693

 

                                                       Nam Thắng, ngày 02 tháng 2 năm 2024

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                Phạm Thị Thu Hà